Általános Szerződési Feltételek

A Konnie Bt. a Kondisport webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételek a Konnie Bt. (továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Vevő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek vásárló által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a VEVŐ a szolgáltatást igénybe veszi, regisztrálja magát vagy rendelést ad le.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Kondisport webáruház általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítás a közzétételkor lép hatályba. A közzététel helye a Szolgáltató mindenkori honlapja.

A Kondisport webáruház általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

Szerződéskötés

A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja a regisztráció során, vagy a megrendelés leadásakor. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a Vevő köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

A regisztráció után ellenőrző email kerül kiküldésre a Vevő által megadott e-mail címre. Az e-mailben található jelszó segítségével lehet a weboldalra bejelentkezni.

A termékek árai mindenütt bruttó értéken vannak feltüntetve. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár. A szállítási költség közvetített szolgáltatásként minden esetben a kosár tartalma végén a tételektől elkülönítve egy összegben kerül megjelenítésre.

A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Egy esetleges módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistájában foglaltaktól, mely megtekinthető a szolgáltató irodájában. Ilyen esetben Vevő kötelezettség vállalása nélkül elállhat a megrendelt termék átvételétől, valamint kártérítési igénnyel sem élhet Szolgáltató felé.

A Szolgáltató a Vevő megrendelését követően köteles a Vevő részére a megrendelést elektronikus úton visszaigazolni. Ez a visszaigazolás minden esetben azonnal megtörténik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar.

Vevő a regisztrációval és a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szállítási és fizetési feltételek

A Vevő rendelésének feladásakor két fizetési mód közül választhat.

ELŐREUTALÁS: Előreutalás esetében a rendelt termékek árát az ügyfél 100%-ban a Szolgáltató bankszámlájára befizeti, ahol a közlemény rovatban feltünteti a rendelési számot, mely a visszaigazoláson szerepel. A szállítási határidő e befizetés megérkezésének napjától indul. A befizetés határideje 8 naptári nap. E határidő leteltével a szerződéstől a Szolgáltató eláll.

KÉSZPÉNZES FIZETÉS: Átvételkor történő fizetés esetében az ügyfél a futárnak készpénzben fizeti ki vagy üzletünkben történő személyes átvétel esetén a pénztárba fizeti be a termékek vételárát.

KISZÁLLÍTÁS ESETÉN a termékek házhoz szállítása futár útján munkanapokon, munkaidőben történik. A teljesítés menetéről E-mailben vagy telefonon értesítjük. A szállítási határidő a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól értendő. A szállítási határidő maximum 8 munkanap, de a Szolgáltató célként tartja szem előtt és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez mindössze 1-2 nap legyen. A szállítási díj minden esetben csak az áru megadott címre történő kiszállítását tartalmazza, de nem tartalmazza a beüzemelési, rakodási, és pakolási költséget. A szállítás címe a megrendelés során megadott szállítási cím.

Az áruval átadásra kerül egy példány eredeti számla, mely a Vevő által megadott számlázási adatok alapján készült.

Elállási jog

A Szolgáltató vállalja, hogy a vevő a megrendelt termékeket a törvény által előírt 14 naptári napon belül eredeti, bontatlan csomagolásukban SÉRÜLÉS MENTES ÁLLAPOTBAN a Szolgáltató telephelyére indoklás nélkül visszaküldheti. A VISSZAKÜLDÖTT CSOMAGNAK TARTALMAZNIA KELL A VEVŐ RÉSZÉRE KIBOCSÁTOTT EREDETI SZÁMLAPÉLDÁNYT IS. A vételárat a Szolgáltató 30 napon belül visszatéríti. A szállítás költsége a Vevőt terheli, AZ A VISSZATÉRÍTETT ÖSSZEGBŐL LEVONÁSRA KERÜL.

Garancia

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A garancia érvényesítése irodánkban, nyitvatartási időben, személyesen lehetséges. Rendkívül fontos, hogy a vásárlásról kiállított részletes számlát valamint a megrendelt árukra vonatkozó termékismertetőt, garancialevelet, megfelelőségi tanúsítványt, kezelési útmutatót és a termékre vonatkozó jótállás és szavatosság vonatkozásában kibocsátott dokumentumokat gondosan őrizze meg, ezeket reklamáció alkalmával mutassa be. A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető, de a Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató weboldalán feltüntetett ügyfélszolgálaton és továbbá ezen dokumentum szerint terjesztheti elő.

Felelősség

A Kondisport webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A szerver biztonsági beállításaiért, illetve rosszindulatú (hacker vagy cracker) támadásokért, esetleges vírus vagy féreg támadásokért felelősséget nem vállalunk. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat és a használatukkal járó veszélyekről szóló tájékoztatást a konkrét árucikk gyártói információs oldaláról, dokumentációiból lehet részletesen megismerni. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék gyártója a felelős. A Szolgáltató weboldalán az eredeti kellékanyagok cikkszámai (OEM) kizárólag a beazonosítás érdekében vannak feltüntetve és megegyeznek a gyártói kódokkal.

Adatvédelem

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Vevőt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak egyéb célra felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Jogi és e-környezet

A webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.törvény szabályozza.

 Adataink

ELÉRHETŐSÉG:

www.kondisport.hu

Üzemeltető/SZOLGÁLTATÓ: Konnie Bt.

Adószám: 20100865-2-02

Cégjegyzékszám: 02-06-065555

SZÉKHELY: 

Telefon:

06/70/338-4142

E-mail: kondisport@gmail.com

Képviselő: Rozgonyi Györgyné

7623 Pécs,Petőfi S.u 68.

ÜZLET: 

7623 Pécs, Szendrey J. u. 30.

Nyitvatartás:

NYÁRI NYITVA TARTÁS: Hétfő 9-18-ig,Kedd-Péntek 9-18-ig,Szombat 9-13-ig

TÉLI NYITVA TARTÁS Hétfő 12:00-18:00-ig, K-P:10:00-18:00-ig, Sz:10:00-13:00-ig,

Tel:72/324-050, 06/70/338-4141,06/70/338-4143

Egyéb

Ezen szerződésben foglalt feltételek az elektronikus úton történt megrendelésre és vásárlásra vonatkoznak, de természetesen fenntartjuk a lehetőséget vásárlóink részére, hogy megrendeléseiket más úton (telefonon vagy személyesen) is leadhassák nekünk.